Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby przybliżyć filologiczny aspekt jogi, tj. wielowiekową literaturę jogi (upaniszady, „Jogasutry” i tradycja hathajogi) oraz etyczne, filozoficzne i psychologiczne zagadnienia w niej obecne. Ważnym elementem studiów są zajęcia ćwiczeniowe z sanskrytu, języka klasycznego Indii, a co za tym idzi​e narzędzia lingwistycznego, bez którego przekaz mądrościowy jogi klasycznej, także w jej praktycznym wymiarze, nie jest w pełni zrozumiały.

Omawiane są zagadnienia dotyczące ajurwedy, pozycji i funkcji jogi w świecie współczesnym oraz rożnych odmian jogi w kulturach Wschodu. Wykładnia filozoficzna jogi jest wsparta zajęciami praktycznymi w zakresie zajęć ćwiczeniowych z asan, medytacji, technik relaksacji i koncentracji oraz anatomią jogi.

kwiecień-czerwiec

rok akademicki 2020/2021