Miejsce zajęć

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

ul. Św. Jadwigi 3/4, Wrocław 50-266

Kierownik Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej

dr Nina Budziszewska

Sekretariat

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Dąbrówka Leśny

ul. Komuny Paryskiej 21, Wrocław 50-451

+48 71 343 49 48, +48 71 341 89 05