dr Nina Budziszewska
Kierownik Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej

Doktor nauk humanistycznych ze specjalizacją w filologii indyjskiej, adiunkt w Zakładzie Filologii Indyjskiej UWr., filozof i romanista (język francuski), rozmiłowana w sanskryckiej literaturze jogicznej oraz tradycji tybetańskiej wadźrajany. Jogę praktykuje od 5 lat, wychodząc od himalajskiej praktyki pranajamy, poprzez metody: B.K.S. Iyengara, yin jogę i hathajogę, a obecnie ashtanga jogę i kung fu. Członkini Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń”. Autorka książki „Himalaje. W poszukiwaniu joginów”, prowadzi bloga www.ateliermysli.com.

Kontakt: nina.budziszewska@uwr.edu.pl

Publikacje: academia.edu

Zajęcia: Joga na Wschodzie (I sem, 14h), Ajurweda i joga (II sem., 14h), Jogasutry i literatura hathajogi (II sem., 21h)

dr Katarzyna Gębura

Doktor nauk o kulturze fizycznej, praca doktorska z zakresu technik relaksacyjnych. Absolwentka Podyplomowych Studiów Technik Relaksacyjnych i Podyplomowych Studiów Psychosomatycznych Praktyk Jogi przy wrocławskim AWF, dyplomowany instruktor rekreacji ruchowej oraz tańca. Tancerka Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Wykładowca oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Psychosomatycznych Praktyk Jogi przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych z zakresu technik relaksacyjnych, jogi, radzenia sobie ze stresem. Członkini Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń”.

Kontakt: katarzyna.gebura@awf.wroc.pl

Zajęcia: Metodyka prowadzenia zajęć jogi (I i II sem., po 21h)

dr hab. Robert Góra, prof. Politechniki Wrocławskiej

Profesor w Zakładzie Chemii Fizycznej i Kwantowej Politechniki Wrocławskiej. Prywatnie interesuje się psychosomatycznymi praktykami jogi oraz technikami pracy z umysłem wywodzącymi się z jogi klasycznej i hathajogi jak również historią współczesnej jogi posturalnej. Członek Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji i Jogi „Przestrzeń”.

Kontakt: robert.gora@pwr.wroc.pl

Zajęcia: Praktyki koncentracji jogicznej (III sem., 21h)

mgr Maria Gutterwil

Założycielka i właścicielka wrocławskiej szkoły jogi Manomani [aktywny link: https://manomani.pl]. Historyczka sztuki od niemal 20 lat zajmująca się jogą. Aktualnie posiada dyplom nauczycielki jogi II stopnia wydany przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie, gdzie jeździ corocznie. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara i komisji certyfikacyjnej nadającej stopnie nauczycielskie, mentorka młodszego pokolenia wrocławskich nauczycieli.

Kontakt: marianna@manomani.pl

Zajęcia: Świadomość ciała – asany

dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław

Profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Zakład Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych), promotor zdrowia, specjalista technik relaksacyjnych i nauczyciel jogi. Jogą i relaksacją zajmuje się od ponad 40 lat, a swoją wiedzę i umiejętności pogłębiał w wielu miejscach, m.in. w aśramach Satyanandy w Australii oraz Instytucie Jogi Kaivalyadhama w Indiach.

Kontakt: leszekkulm@wp.pl

Publikacje: Książki: „Classical Yoga Manual”, „Stres, joga relaksacja”, „Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci i młodzieży”, ”Trening relaksacyjny jogi i jego recepcja” „Joga dla zdrowia”, „Stres i joga”, „Lekcja relaksacji”, „Joga nidra”, „Ćwiczenia relaksacji, koncentracji i medytacji”.

Zajęcia: Joga w świecie współczesnym (I sem., 14h), Metodyka prowadzenia zajęć jogi (II i III sem., po 21h), Psychologia jogi (II sem., 14h), Praktyki wstępne medytacji (III sem., 21h)

dr Magdalena Karciarz

Prezeska Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń” (od 2012). Ukończyła: Studia Podyplomowe Technik Relaksacyjnych na wrocławskim AWF, magisterskie Arteterapia (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, 2015-2017), kurs nauczycielski Vinyasa Krama Yoga w Krakowie (2010-2014). Prowadzi zajęcia dla osób po chorobach onkologicznych w Stowarzyszeniu „Różowe Okulary” (od 2011). Uczestniczka i współorganizatorka warsztatów, konferencji oraz seminariów z jogi i relaksacji. Współredaktor pisma „Przestrzeń. Teoria i Praktyka Relaksacji i Jogi” oraz autorka artykułów dotyczących jogi i relaksacji. Pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, doktor nauk humanistycznych (2013), dyrektor Wydawnictwa Naukowego DSW (od 2019). Poza pracą gapi się w niebo.

Kontakt: magda.karciarz@dsw.edu.pl

Zajęcia: Praktyki oddechowe w jodze (III sem. 14h)

dr Paweł Posłuszny

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego (specjalność Promocja Zdrowia), ukończone roczne staże na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w Katedrach: Anatomii Prawidłowej i Radiologii. Prowadzi badania w zakresie pomiarów sprawności fizycznej, aktywności fizycznej i składu ciała oraz spirometrii. Zainteresowania naukowe, podobnie jak badania, dotyczą sprawności fizycznej i motorycznej oraz jej związków z aktywnością fizyczną, składem ciała oraz innymi cechami budowy i funkcji ciała, a także dietą. Zajmuje się anatomią człowieka (powierzchowną, funkcjonalną, palpacyjną, praktyczną i sportową), motorycznością człowieka i jej uwarunkowaniami, dietetyką oraz różnymi formami treningu (zdrowotny, funkcjonalny, siłowy, wytrzymałościowy). Zainteresowania prywatne dotyczą wykorzystywania wiedzy w praktyce, czyli: treningi sztuk walki, biegowe, kolarskie, pływackie oraz duatlon i triatlon, a także zawody na orientację. Prowadzi fanpejdż dr Paweł Posłuszny, sportowiec-naukowiec poświęcony naukowej stronie sportu.

Kontakt: pawel.posluszny@awf.wroc.pl

Zajęcia: Anatomia jogi (I sem., 14h)

mgr Izabela Raczkowska

Nauczycielka jogi i medytacji. Magister Inwestycji i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dyplomowana fizykoterapeutka AWF Wrocław, certyfikowana nauczycielka vinyasa krama jogi, instruktorka rekreacji ruchowej z uprawnieniami państwowymi AWF Katowice, absolwentka Psychosomatycznych Praktyk Jogi AWF Wrocław. Założycielka i nauczycielka w Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej. Pasjonatka zdrowego odżywiania, ajurwedy i leczenia dietą. Zakochana w jodze, w ruchu, w uważności, w oddechu, w ciszy. Zauroczona po wielokroć Azją. Podróżniczka. Praktykująca pracę z ciałem od lat dziewięćdziesiątych pod okiem wielu polskich i za-granicznych nauczycieli. Praktykująca medytacje oraz techniki uważnościwo-koncentracyjne na kursach w Azji i Europie.

Kontakt: izaraczkowska@gmail.com

Zajęcia: Świadomość ciała – asany (I i II sem., po 28h)

dr hab. Przemysław Szczurek, prof. UWr

Kierownik Zakładu Filologii Indyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i Dyrektor Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych przy Wydziale Filologicznym UWr. W swoich badaniach zajmuje się kwestiami redakcyjnymi Mahabharaty i Bhagawadgity, polemiką buddyzmu z braminizmem oraz świadectwami pisarzy greckich i rzymskich o Indiach starożytnych.

Kontakt: przemyslaw.szczurek@uwr.edu.pl

Zajęcia: Podstawy sanskrytu i terminologii jogi (I, II i III sem.. po 14h), Filozofia i etyka jogi (II sem., 21h)

WARSZTATY DODATKOWE

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; absolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, nauczania języka polskiego jako obcego oraz wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego; certyfikowany tutor oraz facylitator Design Thinking; wykładowca w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów a także Pełnomocnik Dziekana ds. studentów z zagranicy w Collegium Da Vinci w Poznaniu; jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: glottodydaktyki, współczesnej literatury apokryficznej oraz rozwoju mowy dzieci bilingwalnych (głównie w środowisku polsko-ukraińskim); prywatnie miłośniczka podróży i gier planszowych. 

Kontakt: klaudia.baczyk-lesiuk@cdv.pl

Zajęcia: Storytelling w jodze

mgr Dongkeun Han (韓東根)

Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Harvarda, nauczyciel Kouksundo, tj. koreańskiej jogi, którą praktykuje od ponad 15 lat. Jak sam mówi: „W trakcie praktyki doświadczyłem znaczących zmian w moim ciele, umyśle i sercu. Chciałbym zatem, aby więcej osób na świecie doświadczyło dobrodziejstw tej koreańskiej, tradycyjnej praktyki medytacyjnej. Kouksundo nie jest w żadnym razie tajemną, orientalną medytacją posługującą się specjalnymi technikami. Ma ono na celu pomóc w odkryciu i realizacji wewnętrznego potencjału, a także poprawę zdrowia, sił witalnych i duchowych, rozwinięcie wewnętrznego piękna cechującego każdą istotę ludzką”.

Zajęcia: Joga koreańska

Han Dongkeun

mgr Marta Monkiewicz

mgr Marta Monkiewicz

Wykładowca w Zakładzie Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i doktorantka na Wydziale Filologicznym UWr. Absolwentka ścieżki glottodydaktycznej Dydaktyka języka polskiego jako obcego na studiach podyplomowych Filologia polska w praktyce na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka hindi i sanskrytu, a w pracy badawczej analizuje najstarsze świadectwa literackie skomponowane w sanskrycie, które przekazują wiedzę astronomiczną okresu wczesnowedyjskiego. Entuzjastka mitologii i kultury nordyckiej, języka norweskiego, a także backpackingu.

Kontakt: marta.monkiewicz@uwr.edu.pl

Publikacje: academia.edu

Zajęcia: Astronomia wedyjska

Podstawy pracy z powięziami w jodze, mgr Agnieszka Wielobób

Joga indyjska sufich, mgr Maciej Wielobób