O studiach

Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej skierowane są do osób pragnących zgłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnej jogi klasycznej (jogi posturalnej, medytacji i technik oddechowych), podstaw ajurwedy, filozofii i etyki jogi oraz sanskrytu w zakresie użytku jogicznego. Studia wyrastają z tradycji naukowej Zakładu Filologii Indyjskiej (Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych), łączącego badania nad starożytnymi i klasycznymi Indiami ze współczesnością indyjską. Od czasów powojennych XX wieku w Zakładzie Filologii Indyjskiej badania naukowe prowadzone są wokół złożonej i wielowymiarowej tradycji Indii starożytnych – starożytnych języków indyjskich, filozofii, literatury, historii, prawodawstwa, oraz sanskrytu, a także współczesnych Indii. Od początków XXI w. profil naukowy i dydaktyczny Zakładu poszerzył się o języki nowożytne (hindi i urdu) oraz studia odnoszące się do Indii współczesnych. Praktyczna strona Studiów odbywa się pod okiem kadry Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i wyrasta zarówno z doświadczeń w prowadzeniu tego rodzaju studiów od 2010 r., jak i z tradycji badań nad technikami psychosomatycznymi, relaksacji i koncentracji jogicznej. Studia łączą w sobie filolologiczne i filozoficzne badania nad tradycją jogi z psychosomatycznymi praktykami jogi posturalnej i medytacji.

Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej stanowią wyjątkową ofertę kształcenia akademickiego, nieograniczającą się do jednej wybranej tradycji jogicznej. Studia oparte są na aktywnym czytaniu (razem ze Słuchaczami) klasycznych tekstów jogi (upaniszady, Bhagawadgita, Jogasutry oraz Hathapradipika) oraz traktatów ajurwedy pod okiem kadry Zakładu Filologii indyjskiej. Praktyka jogi posturalnej, technik oddechowych, koncentracyjnych oraz medytacyjnych odbywa się pod opieką kadry uniwersyteckiej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) oraz dyplomowanych instruktorów jogi (tradycja Iyengara, Satyananda oraz winjasakrama jogi). Ponadto, Słuchacze poznają współczesne oblicza jogi zarówno w świecie zachodnim, jak i dalekowschodnim – poza tradycją indyjską Słuchacze zapoznawani są z tradycją jogiczną i medytacyjną wybranych krajów Azji (Tybet, Chiny, Japonia i Korea). W ten sposób studia dają szeroki pogląd na specyfikę współczesnej jogi, zarówno w zakresie jogi posturalnej, etyki, tradycji piśmienniczej oraz szeroko pojętej kultury jogicznej. Kadrę wykładowców stanowią zarówno akademiccy eksperci (odpowiedzialni za teorię zagadnień jogi), jak i trenerzy oraz praktycy jogi, zgodnie z różnymi tradycjami i stylami. Zatem, zarówno wyjaśniamy i kształcimy, jak i wspólnie praktykujemy i obcujemy ze złożoną wielowiekową tradycją jogi klasycznej.

Tryb zajęć

3 semestry w trybie weekendowym, w godzinach od 9.00 do 19.00 w soboty i od 9.00 do 17.00 w niedziele – ogółem 373 godziny

Zajęcia dodatkowe

Poza regularnymi zajęciami odbywają się cykliczne konwersatoria otwarte oraz seminaria, podczas których zaproszeni goście, wykładowcy oraz studenci mają okazję do zaproponowania wybranego tematu okołojogicznego i dyskusji wokół jego problematyki. Konwersatoria przeważnie odbywają się w każdą sobotę zjazdową.

Egzamin końcowy

Studia kończą się egzaminem na podstawie pracy dyplomowej napisanej przez Słuchaczy pod okiem opiekunów seminariów dyplomowych.