REKRUTACJA NA III EDYCJĘ (2022/2023)

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej III edycji (marzec 2022 – wrzesień 2023) rozpocznie się styczniu 2022. Szczegółowe informacje zostaną podane w listopadzie 2021.