Międzynarodowy projekt matematyczny „SMiLD”

Kierownik Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej dr Nina Budziszewska zostala wybrana wykonawcą w międzynarodowym unijnym projekcie Students with Mathematics Learning Disabilities (SMiLD) w ramach programu Erasmus+. Projekt SMiLD jest skoncentrowany na analizie problemów matematycznych u uczniów pierwszych klas licealnych. Kierownictwo nad projektem objął Uniwersytet w Genui (Università degli Studi di Genova), czuwając nad zadaniami partnerów – Uniwersytetu Wrocławskiego (kierownik: Gianluca Olcese z Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych) oraz Instituto Politécnico de Bragança, oraz nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich z Polski, Włoch i Portugalii.

Celem projektu SMiLD jest promowanie podstawowych kompetencji matematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, dla których matematyka pozostaje wiedzą trudną. Powodów zaistniałej sytuacji może być wiele, projekt natomiast koncentruje się na tych, które nie są oczywiste i od razu zauważalne w dydaktyce matematycznej. Dodatkowym celem projektu jest promowanie międzynarodowej współpracy ekspertów i nauczycieli w diagnozowaniu zaburzeń w nauce matematyki, doskonalenie metod nauczania oraz wdrażanie nowycy narzędzi w nauce matematyki.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz baza narzędzi (np. gotowe scenariusze lekcji matematyki) dostępne są na stronie projektu SMiLD.