SŁOWNIKI

Sanskryt-angielski

Sanskryt-niemiecki

Formy odmienne

WĄTKI KULTUROWE JOGI

Cywilizacja Doliny Indusu

Zbiory dotyczące jogi

Badania nad tradycją hathajogi

LITERATURA